Intel > Cascadia

Historia Cascadii

Marzenia o raju na ziemi i wojny domowe. Tyrani z wielkich korporacji i żarliwi buntownicy. Bogata historia Cascadii obfituje w wiele dramatycznych zwrotów. Zapoznaj się z krótką prezentacją najważniejszych wydarzeń.

Intel > Cascadia

Historia Cascadii

Marzenia o raju na ziemi i wojny domowe. Tyrani z wielkich korporacji i żarliwi buntownicy. Bogata historia Cascadii obfituje w wiele dramatycznych zwrotów. Zapoznaj się z krótką prezentacją najważniejszych wydarzeń.

Rządy OmniStatu

Rządy OmniStatu

OmniStat wyłonił się z Wielkiej Regresji. Inspirowany mitami starożytnych utopii i bezklasowej społeczności, w której każdy ma równe prawa, a produkcja jest własnością wszystkich ludzi, OmniStat szybko przejął większość odizolowanych osad i miast. Nie zawsze następowało to w sposób pokojowy. Niektórzy nie chcieli zaakceptować nowych reguł i do samego końca walczyli przeciwko nowym rządom, siejąc wśród członków OmniStatu strach i paranoję.

OmniStat czynił jednak kolejne postępy, unowocześniając dawne projekty i prowadząc badania nad nowymi technologiami. Cywilizacja zaczęła się odradzać po Regresji, a miasta OmniStatu rozrastały się w miarę migracji ludności z małych osad do zurbanizowanych obszarów. Część Greyland zniszczoną podczas dawnych wojen zaczęto znów zmieniać w tereny uprawne, co nie zawsze kończyło się powodzeniem. Liczba ludności nie przestawała jednak rosnąć.

Powstanie Krugera

Powstanie Krugera

Krugerowie są jednym z najstarszych rodów. Przetrwali wojny i czas Regresji, zachowując przy tym dumę i część zgromadzonej wiedzy. Gdy OmniStat doszedł do władzy, przyjęli jego zasady i zajęli ważne pozycje w rozrastającej się Partii. Nigdy jednak w pełni nie zaakceptowali filozofii OmniStatu. Z biegiem lat rodzina Krugerów opracowała plan wprowadzenia drastycznych zmian. Ich zdaniem jedyną nadzieją dla cywilizacji było stworzenie nowej społeczności, opartej na systemie rynkowym i indywidualnych osiągnięciach – przeciwieństwie ideologii Partii.

Obawiającym się zdrady Krugerom udało się przekonać jeszcze kilka rodzin – niektóre były wybitnymi członkami Partii, a inne miały duży wpływ na całe społeczeństwo. Brysonowie, Malusowie i Wanderborn-Farchildowie stanęli po stronie Krugerów i gdy nadeszła odpowiednia pora, wspólnie wzniecili bunt przeciwko OmniStatowi.

Wojna domowa

Wojna domowa

Powstanie Krugera zbiegło się w czasie z klęską głodu. To sprawiło, że wielu obywateli postanowiło dołączyć do rebelii – mieli dość tajnej policji, elity partyjnej i ciągłych wywodów politycznych. Lata skumulowanej nienawiści i frustracji doprowadziły do wybuchu tak wielkiego buntu, że nie minęło wiele czasu, a OmniStat pogrążył się w wojnie domowej.

Walki trwały wiele lat. Krugerowie musieli przyjąć do wiadomości, że nie tylko oni mieli wizję społeczeństwa idealnego. Inni również doszli do wniosku, że trudne czasy to doskonała okazja do tworzenia własnych społeczności. Po jakimś czasie z popiołów największej cywilizacji na planecie powstały trzy państwa. Największym z nich pozostał OmniStat, którym nadal rządziła Partia. Drugą pod względem wielkości nacją była Cascadia, utworzona przez rody, które od początku popierały Powstanie Krugera. Ostatnim państwem był Sabeusz – teokracja zbudowana na podstawie religijnych zapisków niewiadomego pochodzenia.

Walki pochłonęły wiele ofiar. Śmierć poniósł m.in. Dieter Kruger – głowa rodu Krugerów i altruistyczny wizjoner, który mógłby zmienić bieg wydarzeń, gdyby tylko przeżył.

Narodziny Cascadii

Narodziny Cascadii

Podpisano wstępny traktat pokojowy, wyznaczono granice, ale konflikt pomiędzy Cascadią i OmniStatem trwał nadal. Gdyby nie negocjacje kleryków z Sabeuszu, traktat zostałby zerwany i wojna wybuchłaby na nowo. W końcu jednak zawarto pokój, a przedstawiciele państw zaczęli odbudowywać swoje kraje.

Dieter Kruger chciał stworzyć państwo oparte na demokracji, indywidualności i inicjatywach obywatelskich. Po jego śmierci Cascadia zmagała się z wieloma problemami, ponieważ pozostałe rody miały inne, bardziej egoistyczne zamiary. Konstytucja przewidywała prawa wyborcze dla obywateli o odpowiednim statusie społecznym oraz wolne wybory prezydenta i zgromadzenia, które zarządzałoby krajem. Szybko okazało się jednak, że ustanowienie prawa, które od początku segregowało mieszkańców, było jednocześnie pierwszym krokiem w stronę tyranii.

Wojna Triumwiratu

Wojna Triumwiratu

Konstytucja Cascadii mówiła nie tylko o tym, jak powinno się zarządzać krajem, ale też pozwalała wszystkim mieszkańcom zakładać własne przedsiębiorstwa i dążyć do ich rozwoju. Ten przepis też okazał się wadliwy, ponieważ nie ustalono warunków regulujących konkurencję i bezprawne praktyki. W dodatku rody, które przewodziły powstaniu, już wcześniej przejęły większość zakładów i surowców naturalnych, zapewniając sobie przewagę nad innymi.

OmniStat bacznie obserwował to, co działo się w Cascadii. Kilka lat po powstaniu nowych krajów przypuścił atak na Cascadię i Sabeusz. Wojna Triumwiratu trwała dwa lata i składała się głównie z walk na granicach. Konflikt dobiegł końca dopiero wtedy, gdy Cascadia i Sabeusz zawiązały niepewny sojusz. Ogłoszono zawieszenie broni, choć nigdy tak naprawdę nie podpisano traktatu pokojowego.

Początki rodów korporacyjnych

Początki rodów korporacyjnych

Strach i nienawiść do OmniStatu i Partii zainspirowały obywateli do walki ze starym porządkiem i odbudowy kraju. Wszystkie pamiątki po czasach OmniStatu miały zostać zniszczone, a w ich miejsce miały się pojawić nowe symbole, wychwalające wolność i dwanaście rodów, które wszczęły powstanie. W ciągu dziesięciu lat rodziny te przejęły kontrolę nad niemal 80% „wolnego" rynku i ich wpływy nie przestawały rosnąć. Zgromadzenie Cascadii próbowało ustanowić prawa, które ograniczyłyby kontrolę sprawowaną przez korporacje. Inicjatywa szybko jednak upadła, ponieważ większość członków Zgromadzenia pochodziła z rodów.

Rodziny zyskały miano rodów korporacyjnych. Ich wpływy rosły i w końcu rody stały się prawdziwymi władcami Cascadii. Połączyły siły i wspólnie utworzyły Konglomerat. Po porażkach OmniStatu pilnowano, by zwykli ludzie wierzyli w możliwość społecznego awansu. Wśród mieszkańców krążyły legendy o pracownikach, którym udało się wspiąć na szczyt drabiny kariery i dorobić majątku, którego nie powstydziliby się członkowie rodów korporacyjnych.

Zamieszki listopadowe

Zamieszki listopadowe

Rosnąca zamożność i samozadowolenie średniej kasty zależały od niższej kasty, której dostęp do opieki zdrowotnej, szkolnictwa i innych usług był bardzo ograniczony. Wielu jej członków musiało przenieść się do Greyland, gdzie pracowali w ogromnych fabrykach, foodDome'ach i kopalniach należących do korporacji. Życie w tamtejszych warunkach bywało najczęściej ciężkie i krótkie. Często dochodziło do wypadków, a zanieczyszczone powietrze Greyland przyczyniało się do powstawania wielu poważnych chorób.

Minęło dużo czasu, nim powstał jednolity, silny ruch oporu, oparty na pacyfistycznej ideologii. Największe poparcie uzyskał on w Mieście Szkła, a na jego czele stał Martin Connors, charyzmatyczny i popularny muzyk.

Pewnego chłodnego listopadowego dnia zorganizowano największą demonstrację w historii kraju. Tysiące ludzi zebrało się w centrum tranzytowym Zefir, gdzie słuchali przemówień i pieśni politycznych. Nagle jednak rozległy się strzały, a wśród zgromadzonych wybuchł popłoch. Zginęły setki protestujących, a tysiące zostało rannych. Rozruchy nie ustawały przez trzy dni, a Miasto Szkła płonęło. Wśród ofiar znaleźli się Martin i Erika Connorsowie oraz ich córka Caitlyn.

Konglomerat przejmuje władzę

Konglomerat przejmuje władzę

Ogół ludności, zwłaszcza ze średniej kasty, odwrócił się od protestujących, obwiniając ich za poniesione straty. Konglomerat obarczył winą Zgromadzenie, które nie potrafiło opanować sytuacji. Ustanowiono przepisy zakazujące urządzania zgromadzeń publicznych i protestów, co jeszcze bardziej umocniło Konglomerat.

Środki podjęte przez Zgromadzenie okazały się niewystarczające. Gdy Konglomerat ogłosił, że Zgromadzenie nie jest już w stanie rządzić narodem, prawie nikt się temu nie sprzeciwił. Ci, którzy byli przeciwko, wkrótce zniknęli, a Konglomerat przejął władzę nad Cascadią. Miasto Szkła stało się symbolem wielkości Konglomeratu. W przyśpieszoną odbudowę Miasta Szkła włożono ogromne środki, przemieniając zrujnowaną metropolię w elegancki bastion potęgi Konglomeratu. Przyćmić je mogła jedynie Cascadia Prime – stolica i główna siedziba Zarządu Konglomeratu.

COŚ POSZŁO NIE TAK

Wystąpił nieznany błąd. Spróbuj ponownie za jakiś czas.

PRZERWA TECHNICZNA – BRAK DOSTĘPU DO MAPY

Mapa dla zamkniętej bety jest obecnie niedostępna z powodu przerwy technicznej. Spróbuj ponownie za jakiś czas.