Intel > Cascadia

Państwa sąsiadujące i kwestie sporne

OmniStat i Cascadia pałają do siebie nienawiścią i nieustannie znajdują się u progu wojny. Każda ze stron uważa drugą za zagrożenie, a oliwy do ognia dolewają sprzeczne ze sobą ideologie. Dowiedz się więcej o wzajemnych relacjach obu regionów.

Intel > Cascadia

Państwa sąsiadujące i kwestie sporne

OmniStat i Cascadia pałają do siebie nienawiścią i nieustannie znajdują się u progu wojny. Każda ze stron uważa drugą za zagrożenie, a oliwy do ognia dolewają sprzeczne ze sobą ideologie. Dowiedz się więcej o wzajemnych relacjach obu regionów.

OmniStat

OmniStat

OmniStat przeznacza rokrocznie ogromne fundusze na zbieranie i analizowanie informacji dotyczących kultury i polityki Cascadii. Dane te wykorzystuje następnie do działań, które mają zaszkodzić wrogiej nacji. OmniStat pamięta również masową migrację uchodźców, która poprzedziła wybuch wojny Triumwiratu. Zanim władze zamknęły granice, ponad jedna piąta ludności uciekła do Cascadii i Sabeuszu. Od tamtej pory patrole graniczne mają rozkaz zabicia każdego, kto będzie próbował uciec do sąsiedniego kraju.

Uchodźcy wciąż znajdują sposoby na przekroczenie granicy, jednak władze Cascadii nie przyjmują ich już tak ochoczo jak niegdyś i traktują ich jak potencjalnych sabotażystów. Większość imigrantów trafia więc do niższej kasty, gdzie dożywa swych dni, pracując niewolniczo w warunkach zbliżonych do tych, od których pragnęli uciec.

Cascadia posiada własną armię – KrugerDef. Jej oddziały są co najmniej trzykrotnie mniejsze niż wojska Wielkiej Armii OmniStatu, jednak ich siła opiera się na wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Nadal często dochodzi do potyczek na granicy, jednak ogół społeczeństwa nie ma o tym pojęcia. Władze dokładają starań, by obywatele nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia, jakie wciąż stanowi OmniStat. Straszą wrogiem jedynie wtedy, gdy chcą wprowadzić nowe środki nadzoru i ochrony, które bez wyraźnego uzasadnienia mogłyby zaniepokoić mieszkańców.

Sabeusz

Sabeusz

Sabeusz to bardzo tajemnicza i odosobniona nacja. Choć graniczy zarówno z OmniStatem, jak i Cascadią, niewielu wie, co dzieje się za jej hermetycznymi granicami. W ciągu ostatnich trzydziestu lat nie zanotowano żadnych przypadków opuszczenia kraju, a spośród wielu agentów Cascadii wysłanych na przeszpiegi powrócił tylko jeden. Jego zeznania na niewiele się jednak zdały, ponieważ podczas pobytu w Sabeuszu przyjął panującą tam religię.

Konglomerat ma więc trudności z oceną zagrożenia, jakie faktycznie stanowi Sabeusz. Nie wiadomo również, ile władze tego kraju wiedzą o Cascadii. Nieliczni sabeuscy misjonarze, którzy zapuszczają się w głąb Cascadii, są wyłapywani i zabijani, zanim zdołają pozyskać nowych wiernych. Tylko raz zdarzyło się, że czujność władz Konglomeratu zawiodła. Doszło wówczas do zamknięcia foodDome'u w pobliżu Neridii Novy z powodu masowej ucieczki zatrudnionych w nim pracowników z niższej kasty, którzy postanowili poszukać lepszego życia w Sabeuszu. Od tamtej pory żaden z nich nie dał znaku życia. Neridię Novę dopadła natomiast klęska głodu spowodowana przerwą w produkcji żywności.

Kwestie sporne

Kwestie sporne

Woda

Większość zbiorników wodnych została zanieczyszczona lub wyschła w okresie, który doprowadził do Regresji. Przez kilka dziesięcioleci czysta woda stanowiła nie lada luksus. Ludzie byli zmuszeni korzystać z wody niezdatnej do picia, co doprowadziło do masowego występowania nowotworów i innych chorób.

OmniStat szybko przejął kontrolę nad nielicznymi pozostałymi źródłami czystej wody – dało mu to znaczną przewagę nad rywalami. Wizja dostępu do wody pitnej przekonała mieszkańców wielu osad w Greyland do przejęcia ideologii OmniStatu.

W miarę rozrastania się państwa poza góry i na obszar Greyland zapotrzebowanie na wodę wciąż rosło. Gdy granice kraju objęły wybrzeże oceanu, wybudowano kilka wielkich stacji odsalania, co na jakiś czas zażegnało kryzys. Gdy jednak OmniStat zaczął popadać w ruinę, niektóre stacje zamknięto z powodu niewłaściwego zarządzania. Ludziom żyjącym z dala od głównego zbiornika znów zaczął doskwierać deficyt wody.

Niewielu pamięta dziś o tym, że to właśnie brak dostępu do wody był jednym z głównych motywów stojących za Powstaniem Krugera. Ostatecznie OmniStat zapłacił za swą strategię wysoką cenę. Po wojnie domowej Cascadia stała się odrębnym państwem. Ponieważ do jej terytorium należała większość wybrzeża, pod jej kontrolę trafiły stacje odsalania. W krótkim czasie spowodowało to poważne problemy z dostawami wody na obszarach, które nadal należały do OmniStatu. Ofiarą wielkiej suszy padały całe miasta. Partia musiała wybierać, komu dostarczyć resztki wody, przez co wielu mieszkańców umarło z odwodnienia.

Całe wojny Triumwiratu toczyły się głównie z powodu wody – OmniStat podejmował kolejne bezskuteczne próby odzyskania kontroli nad stacjami odsalania. W ciągu kolejnych lat OmniStat znalazł wprawdzie inne sposoby oszczędzania zasobów wodnych, jednak wciąż ma nadzieję na zagarnięcie rezerw należących do Cascadii – mimo że sytuacja w sąsiednim państwie nie jest wcale o wiele lepsza. Tamtejsze stacje odsalania przestają nadążać z zaspokajaniem potrzeb stale rosnącej populacji.

Większość pracowników nie zdaje sobie jednak sprawy z rozmiaru problemu, a Konglomerat robi, co w jego mocy, by utrzymać sprawę w tajemnicy. Pracującym w stacjach odsalania członkom niższej kasty nie pozwala się nigdy opuszczać placówek, a nieliczni zarządcy ze średniej kasty są zobowiązani do milczenia pod groźbą rozwiązania kontraktów – nie tylko własnych, ale i całych swoich rodzin.

Władze dobrze jednak wiedzą, że jeśli Cascadia i Konglomerat mają przetrwać, kraj musi zdobyć dostęp do nowych źródeł wody pitnej. W planach jest więc budowa trzech kolejnych wielkich stacji odsalania. Problem polega na tym, że zakłady te będą potrzebowały ogromnych nakładów energii elektrycznej.

Energia

Kwestia energii, a raczej jej braku, staje się dla Konglomeratu coraz poważniejszym problemem. Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie podzielonym na kasty osiągnęło niewyobrażalne dotąd rozmiary. Elektrownie atomowe działają na najwyższych obrotach i choć coraz powszechniej korzysta się ze źródeł odnawialnych, nowe sposoby nie są w stanie w pełni zastąpić energii jądrowej.

W czasach, gdy na rynku działało kilku rywalizujących ze sobą dostawców energii, korporacja Everdyne Energy zleciła badania dotyczące alternatywnych technologii jej pozyskiwania. Z czasem jednak firma rozrosła się i wchłonęła konkurencję, a jej właścicieli przestało interesować zabieganie o klienta. Działy badawcze zmniejszono, a z czasem prawie zupełnie opustoszały. Tymczasem zapotrzebowanie na energię stale rosło i wkrótce przekroczyło prognozy zarządu korporacji. Przewidywano, że dostępne pokłady uranu wystarczą na zaopatrzenie Cascadii w energię przez kilka stuleci.

Wkrótce jednak okazało się, że dwa największe złoża zostały wyeksploatowane, a kolejne próby znalezienia nowych kończyły się porażką. Everdyne wznowiło prace badawcze, jednak lata bezczynności sprawiły, że naukowcom brakuje narzędzi i technologii niezbędnych, by w krótkim czasie poczynić znaczne postępy.

COŚ POSZŁO NIE TAK

Wystąpił nieznany błąd. Spróbuj ponownie za jakiś czas.

PRZERWA TECHNICZNA – BRAK DOSTĘPU DO MAPY

Mapa dla zamkniętej bety jest obecnie niedostępna z powodu przerwy technicznej. Spróbuj ponownie za jakiś czas.